PROJEKTY NA MÍRU

Tato služba je určena firmám, jejichž záměrem je:

 • řešit zdravotní problémy v oblasti páteře, ramene, karpálního tunelu u svých zaměstnanců
 • najít ta nejlepší řešení pro podporu zdraví na jejich pracovištích, ať už v rámci zvyšování efektivity práce, snižování absencí, či fluktuace zaměstnanců 
 • stát se podnikem, který efektivně podporuje zdraví u svých zaměstnanců
 • být atraktivní firmou pro své zaměstnance i okolí


Cílové skupiny:

 • PRŮMYSL: automotive, strojírny, dělnické a specializované operátorské profese,
 • IT, THP, PROJEKCE, ADMINISTRATIVA: projektanti, výzkumníci, úředníci, diagnostikové, grafici, ITC specialisté, THP pracovníci

 1. Dokážeme vám poskytnout proškolené fyzioterapeuty se znalostmi Vašeho pracovního prostředí a vyplívajících zdravotních rizik, kteří budou pravidelně pečovat o pohybovou soustavu vašich zaměstnanců.
 2. Dokážeme Vám pomoci definovat hlavní rizikové faktory na pracovišti způsobující bolesti zad, syndrom karpálního tunelu, entezopatie apod.
 3. Dokážeme Vám definovat rizikové tělesné oblasti Vašich zaměstnanců ke vztahu k jednotlivym typům práce. Tedy oblasti, kde hrozí závažné potíže na zdraví spojené s nemocenskou dovolenou a nastvavit konkrétní kroky, jak těmto stavům předcházet.
 4. Dokážeme Vám navrhnout způsoby terapie, které zohledňují potřeby provozu a zároveň stále podporují zdraví.
 5. Dokážeme Vám poskytnout fyzioterapeuty, kteří povedou skupinové cvičební / protahovací programy.
 6. Dokážeme Vám pomoci s vytvořením standartu zdravého způsobu provádění k dané pracovní pozici s ohledem na záda, karpální tunely, entezopatie apod.
 7. Dokážeme vám pravidelně reportovat výsledky práce našich fyzioterapeutů formou, které budete rozumět.
 8. Dokážeme být členy zdravotního týmu zastupující péči o pohybový aparát vašich zaměstnanců.
 9. Dokážeme Vám pomoci s managementem zdravotních aktivit u Vás ve firmě.


Vše připravujem s ohledem na jednoduchost a dlouhodobost výstupů. Naše zdroje jsou zkušenosti z dříve realizovaných projektů, vědeckých studií a vlastních fyzioterapeutických praxí. Součástí výše zmíněného portfólia služeb je také pomoc se zřízením nestátního zdravotnického zařízení v prostorách Vaší společnosti.