"Eliminace rizik a současně benefit. To je Podpora zdraví na pracovišti"

Stěžují si Vaši lidé na fyzickou náročnost práce? 

Řešíte bez přestání nadměrnou fluktuaci? 

Chtěli byste předcházet či řešit zdravotní potíže pracovníků?

Je Váš provoz zatížen častým absentismem?

Máte vícenáklady kvůli rizikovému pracovišti?

Hledáte vhodný a smysluplný benefit pro své lidi? 

JAKO NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ A ČLEN ČESKÉ ERGONOMICKÉ SPOLEČNOSTI POSKYTUJEME SLUŽBY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ:

SNIŽOVÁNÍ POČTU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

 SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PRACÍ V RIZIKU

  ↑ OPTIMALIZACE ERGONOMIE VAŠEHO PRACOVIŠTĚ

ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY A STABILITY VAŠEHO TÝMU

ZVYŠOVÁNÍ ATRAKTIVITY ZAMĚSTNAVATELE

VYBRANÉ REFERENCE: