BLOG ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

Mgr. Tomáš Mixa, garant odbornosti

"Každého člověka je potřeba vnímat v kontextu se svou historií. Jakýkoli vytvořený návyk má své opodstatnění a je potřeba jej do určité míry respektovat. Je jednoduché se naučit zdravotní postupy a normy a tyto univerzálně prezentovat. Pravé umění navržených úprav však spočívá ve výběru řešení s ohledem na ovlivněnou osobu, či skupinu osob, tak, aby bylo ve výsledku vše pozitivně přijato."