BLOG ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI 

Mgr. Tomáš Mixa   garant odbornosti

"Každého člověka je potřeba vnímat v kontextu se svou historií. Jakýkoli vytvořený návyk má své opodstatnění a je potřeba jej do určité míry respektovat. Je jednoduché se naučit zdravotní normy a tyto univerzálně prezentovat. Pravé umění navržených úprav však spočívá ve výběru řešení s ohledem na specifičnost osoby či skupinu osob tak, aby bylo ve výsledku vše úspěšně přijato." 

Chcete dostávat upozornění v případě, že zpracujeme nový článek k tématu  Zdraví na pracovišti?

Napište nám Váš e-mail a články Vám budeme automaticky zasílat. Do zprávy prosím specifikujte o jakou kategorii zdraví na pracovišti máte zájem.