ERGONOMIE PRO VÝROBU

POSKYTUJEME:
-Měření a posouzení lokální svalové zátěže (set 08)
- Měření a posouzení polohové zátěže (set 09)

Moderní přístup měření:

1. fáze naší spolupráce:

  • screeningové posouzení ERGO designu pracovišť a orientační měření fyzické zátěže
  • navrhneme technická a organizační opatření pro snížení počtu pohybů, vysokých svalových sil a rizikových poloh
  • ERGO workshop pro procesními inženýry a technology - aplikace opatření a zlepšení designu pracovišť
  • cílem této fáze je zlepšit ergonomii výroby a udržet fyzickou zátěž v limitech pro kategorii práce 2 

2. fáze naší spolupráce:

  • provedeme autorizovaná měření lokální svalové zátěže
  • odborně posoudíme ergonomii pracovního místa včetně časové expozice v nepřijatelných pracovních polohách
  • zpracujeme protokoly pro kategorizaci prací a případně navrhneme další ozdravná opatření pro eliminaci rizik

Zajímáte se o novinky v rámci zdraví ve výrobě?
Sledujte náš BLOG, který pravidelně aktualizujeme