ERGONOMIE PRO VÝROBU

ERGOSCREENING

Cílem služby je identifikovat pracovní pozice s nadlimitní lokální nebo polohovou zátěží a břemeny, jejich orientační zařazení do kategorie práce bez nutnosti využívat dražší autorizovanou laboratoř a stanovení vhodných úprav pro snížení případné nadlimitní zátěže, které pak mohou pomoci dosáhnout lepších výsledků při měřeními autorizovanou laboratoří, či hygienou práce. Při poskytování této služby spolupracujeme s předsedou České ergonomické společnosti, MUDr. Lukášem Šoltysem.

Výhody této služby:

  • Ověření zátěže na potenciálně rizikových pozicích nebo návrhy na úpravu u již změřených rizikových pozic s kategorií 3.
  • Nižší cena proti měření autorizovanou laboratoří.
  • Detailní doporučení na snížení zátěže a nabídka pomoci s jejich realizací.

Další služby:

Pokud ještě nevíte, odkud začít, zvolte: ORIENTAČNÍ ZHODNOCENÍ PROVOZU

Cílem služby je pomoci klientovi získat orientační, nicméně odborný, pohled na aktuální stav jeho provozu a případná doporučení na nasměrováním investic do podpory zdraví správným směrem. Fyzioterapeut stráví ve vašem provoze 1 celý den, udělá si orientační poznámky, tyto následně zpracuje a předá dohodnutou formou, tj. reportem nebo inspirativním workshopem vám nebo vašim zaměstnancům.

Pokud nepotřebujete přesná drahá autorizovaná měření, zvolte: ERGOCHECK

Fyzioterapeut zhodnotí pomocí ZdravýPodnik© semaforu 25 pracovních míst za den. Získané poznatky zanalyzuje a zpracuje do reportu pro vás. Tento výstup vám poskytne velmi dobrá doporučení, u kterých pracovních pozic aplikovat změny a jaké. Je také vhodným prvním krokem pro přípravu větších projektů fyzioterapeutické intervence a doporučení dalších postupů.