Ukázka činností - Fyzioterapeut

Ukázka Kompenzační pohybový program:


Ukázka Ergoaudit / Fyziocheck:


Ukázka tvorba závěrečné zprávy:


Ukázka promo akcí: