FYZIOTERAPIE PRO VÝROBU

FYZIOPORADENSTVÍ VE VÝROBĚ

Cílem této služby je kontrola a podpora využívání znalostí získaných na interaktivních workshopech zaměstnanci přímo ve výrobě s cílem maximální eliminace rizikových pohybů, či pozic a zdokonalení návyků. Fyzioterapeut nejprve poskytne vašim dělníkům časově efektivní a interaktivní workshop o zjištěních ve vašem provoze. Následně se pak v definovaném časovém rozmezí pohybuje ve výrobě a soustředí pozornost na jednotlivé zaměstnance, kteří byli účastníky workshopu, opravuje jejich pracovní pohyby i pozice a vede je ke zdokonalování zdravých návyků. Na jednu osobu je potřeba cca. 5-15 min průběžně.

FYZIOTERAPIE VE VÝROBĚ

Cílem této služby je poskytovat přímo ve výrobě krátké terapeutické prvky, které nenaruší proces výroby a optimálně pasují přesně do bezpečnostních přestávek. Výsledkem je eliminace zdravotních rizik u jednotlivců pomocí opakovaných cca. 20 min fyzioterapeutických intervencí. Typicky např. uvolňování fascií předloktí proti syndromu karpálního tunelu, teplé sáčky pro relaxaci přetížených šíjových oblastí aj. Do jednoho 20 min bloku lze zařadit 1-4 osoby.

FYZIOTERAPEUTICKÁ ORDINACE VE VÝROBĚ

Cílem této služby je zřídit poblíž výroby spolu s vámi odpovídající pracoviště (jak vybavením, tak legislativně), které mohou zaměstnanci navštěvovat a využívat zde fyzioterapeutických služeb. Obsah terapií v ordinaci je definován dle specifik vašeho provozu. 

MOTIVAČNÍ WORKSHOP VE VÝROBĚ

Někdy stačí šířit správné informace. Pokud je to případ vašeho provozu, rádi pro vaše mistry, řemeslníky, skladníky nebo operátory sestavíme workshop, který jim interaktivním způsobem představí zásadní ergonomické parametry zdravého pracoviště a zdravé práce na něm (zahrnuje i ukázky fotografií přímo z vašeho provozu), dáme jim praktické znalosti o správnosti pracovních pohybů a jejich kompenzace (sami účastníci si vyzkouší). Vše ve vztahu s platnou českou legislativou.