FYZIOTERAPIE PRO VÝROBU

FYZIOTERAPIE VE VÝROBĚ

Cílem této služby je poskytovat přímo ve výrobě krátké terapeutické prvky, které nenaruší proces výroby. Výsledkem je eliminace rizika vzniku nemoci z povolání z důvodu zvýšené lokální svalové zátěže, nebo polohové zátěže.  Pomocí opakovaných cca. 20 min fyzioterapeutických intervencí podporujeme regeneraci přetěžovaných oblastí a tak zásadně snižujeme riziko vážného poškození. Typicky např. uvolňování fascií předloktí proti syndromu karpálního tunelu, aplikace měkkých a mobilizačních technik k uvolnění zad, aplikace kinesiotapu ke snížení bolestí ramene, či působení fyzikální terapie ke zvýšení rychlosti vedení středového nervu. 


WORKSHOP "PRACUJTE ZDRAVĚ!"

Cílem této služby je předat pracovníkům podklady ke zdravému způsobu provedení práce ve vztahu s kategorizací práce = minimalizace počtu pohybů ruky a využité síly při práci a současně korekce pracovních poloh. Každému workshopu předchází sběr dat na místě k zacílení předávaných poznatků na danou pozici a příprava ilustračních materiálů.


FYZIOPORADENSTVÍ VE VÝROBĚ

Cílem této služby je kontrola a podpora využívání znalostí získaných na interaktivních workshopech zaměstnanci přímo ve výrobě s cílem maximální eliminace rizikových pohybů, či pozic a zdokonalení návyků. Fyzioterapeut nejprve poskytne vašim dělníkům časově efektivní a interaktivní workshop o zjištěních ve vašem provoze. Následně se pak v definovaném časovém rozmezí pohybuje ve výrobě a soustředí pozornost na jednotlivé zaměstnance, kteří byli účastníky workshopu, opravuje jejich pracovní pohyby i pozice a vede je ke zdokonalování zdravých návyků. Na jednu osobu je potřeba cca. 5-15 min průběžně.