JEDNODUCHÝ TRÉNINK SPRÁVNÝCH SVALŮ = CHŮZE

Pohyb je nyní díky informačním technologiím prováděn převážně ve statické poloze, především v sedu. Dynamický pohyb vpřed pomocí vlastních sil (chůze, běh) je často omezen. Díky tomuto (ne)poměru na tělo výrazněji působí gravitační síla, která klade větší nároky na držení těla. Pod touto "větší váhou" si tělo automaticky hledá úlevové polohy a zvyšuje se potřeba o něco se opírat.

Typické úlevové polohy ve stoji, které mohou při převaze statického charakteru pohybu nastat jsou zobrazeny na obrázku.

Tento nepoměr taktéž způsobuje přetížení konkrétních skupiny svalů, tzv. antigravitačních a výpadek svalů fázických. Mezi antigravitační svaly patří šíjové svaly, svaly jdoucí kolem páteře, svaly na přední straně krku a podobně. Tedy ty svaly, které jsou často bolestivé.

V případě, že se začneme vyhýbat pohybům na jednom místě a začneme vyhledávat pohyb, kdy se přemisťujeme z bodu A do bodu B, aktivujeme svaly fázické, které umí napomoci udržet správné držení těla a tím snížit bolesti zádových, či šíjových svalů. 

Zkuste si dnes zaběhat a vnímejte, co to dělá s vaším držením těla a jak se cítíte.

Vydržíte stát déle bez toho, aby jste se neustále vrtěli? Máte menší potřebu se ve stoji opírat?

Negativní vliv výrazného působení gravitační síly se dá eliminovat také pomocí cvičení s využitím bočního tahu. Jedná se především o metodiky cvičení s therabandem, expanderem, SM systém, či nově TRX RIP. Tyto cvičení jsou velmi vhodným kompenzačním pohybem k sedavému zaměstnání a na tělo působí podobně jako výše zmíněný běh, či chůze.