Ergonomie, fyzioterapie a kompenzační programy na míru, to je       PODPORA ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

Dlouhodobý efekt podpory zdraví na pracovišti:

  • Snižuje svalovou i celkovou únavu cca o 20 % = udržuje optimální výkon po celou směnu
  • Nižší únava = menší počet chyb a zmetků v rozmezí 10-30 % 
  • Zvyšuje spokojenost zaměstnanců = lepší výkon a nižší fluktuace
  • Snižuje pravděpodobnost vzniku MSD's = nižší nemocnost z důvodu přetížení pohybového aparátu, méně dní nemocenské v rozmezí 10-30 %
  • Snižuje riziko vzniku nemocí z povolání o cca 30 %

FYZIOTERAPIE

Stěžují si Vaši lidé na fyzickou náročnost práce? Je Váš provoz zatížen častou nemocností? Řešíte nadměrnou fluktuaci? Chtěli byste předcházet, či řešit již vzniklé zdravotní potíže pracovníků, příp. hledáte vhodný benefit pro své lidi? To vše se dá efektivně řešit ve spojení Fyzioterapie a Ergonomie.. 

COST BENEFIT ANALÝZA

VĚDA A VÝZKUM

ERGONOMIE

  • Online forma
  • Offline forma
  • Vytváříte novou linku  a nevíte, jak ji designovat s ohledem na zdraví? Příp. bylo Vaše pracoviště klasifikováno jako rizikové a chtěli byste to změnit?   Pomůžeme vám!

Zajímá Vás možnost podpory zdraví u Vás na pracovišti? Vstupní analýza a návrh projektu je zdarma.