NAŠE OBORY

Management životního stylu

Management životního stylu je jednou ze specializací magisterského studijního oboru rekreologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvent této specializace je schopen samostatně připravovat, realizovat a kontrolovat účinné optimalizace životního stylu značně diferenciovaných populačních skupin a jedinců. Činí tak záměrnými intervenčními programy na základě svých znalostí biologicko-medicinských (klíčová je důkladná znalost fyziologie člověka v pohybu a mimo něj), pedagogických, společensko-vědních, manažersko-ekonomických a kinatropologických.

Hlavním manažerem životního stylu v našem týmu je: Mgr. Pavel Mráz

Fyzioterapie

Obor Fyzioterapie je tradičním medicínským oborem. Jedná se o vzdělání ke schopnostem vytvářet a aplikovat léčebně-rehabilitační řešení poruch motoriky, prevenci anebo kompenzaci či substituci trvalé funkční ztráty aj. Obor fyzioterapie zahrnuje konzistentní souhrn poznatků z medicínských a dalších interdisciplinárních oborů o pohybu člověka za fyziologických i patologických okolností a poskytuje východiska pro cílenou rehabilitaci a řešení těchto vlivů. Fyzioterapeuté disponují hlubšími znalostmi o motorice člověka a funkčních poruchách pohybu. Mají zkušenosti s funkční diagnostikou pohybových poruch a disponují také koncepční i praktickou znalostí strategie a taktiky jednotlivých algoritmů rehabilitace.

Hlavním fyzioterapeutem v našem týmu je: Mgr. Tomáš Mixa 

Kombinace managementu životního stylu a fyzioterapie je unikátní syrnergií pro efektivní primární prevencI civilizačních nemocí.