NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ PŘIBÝVÁ

Autor: Bc. Tomáš Látal

     První příčku statistik nemocí z povolání vyhrává poškození pohybového aparátu, převážně přetěžování horních končetin. Díky tomu se stávají nejvíce ohrožení zaměstnanci automobilek a oceláren.

     Nemocí z povolání se rozumí poškození těla, které vzniká nepříznivým působením fyzikálních, chemických, biologických nebo jiných škodlivých vlivů na pracovišti. I když se většina zaměstnanců průmyslu pohybuje po celou pracovní dobu v prašném prostředí a přichází do styku s nebezpečnými látkami, je překvapivé, že prvním příčkám vévodí právě postižení pohybového aparátu.

     Nebylo tomu takhle vždy. Dle Daniely Pelclové, z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, došlo za poslední desítky let ke změně skladby nemocí z povolání. V 70. letech 20. století převažovalo u zaměstnanců onemocnění plic, které bylo často i příčinou jejich úmrtí.

     Jednostranná zátěž, zvedání těžkých břemen a vynucené polohy (dlouhodobý předklon aj.) vedou k přetěžování pohybového systému, zvláště pak v oblasti bederní páteře. Na pozoru by měli být zaměstnavatelé, kteří se v budoucnu mohou setkat s novou nemocí na seznamu nemocí z povolání. Tou by se mělo stát poškození bederní páteře. Tento návrh se už více než rok projednává na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dle všech dostupných informací by se měla nemoc vztahovat pouze na pracovníky s těžkou manuální činností. THP (Technicko-hospodářští pracovníci) zahrnuti nebudou.

     V roce 2017 bylo hlášeno celkem 1278 nemocí z povolání, z toho se 752 případů týká pohybového aparátu, což není zanedbatelné množství. Profesionálním onemocněním jsou postiženy ženy i muži téměř totožně. Na první místo se zatím dostal syndrom karpálního tunelu s počtem 472 hlášených. Uvidíme jak se statistika změní až na seznam přibude poškození bederní páteře.