PODPORA ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

  1. V případě odstranění MSD se sníží nemocnost o cca 30 %.
  • Muskuloskeletální potíže jako příčina nemocenské (úrazy / nemoci) tvoří cca 34 % všech případů: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444626271000196, zde odkaz na výtažek z článku v odstavci Occupational Neurology zde: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/work-related-musculoskeletal-disorder
  1. Fyzioterapie snižuje svalovou a celkovou únavu
  1. Snížení fyzické únavy podporuje menší chybovost při práci
  1. Snížení nemocí z povolání pomocí Fyzioterapie
  • Fyzioterapie umí konzervativně řešit Syndrom karpálního tunelu i Epicondilitidy, pokud jsou v mírném nebo středním stadiu, to je obecně známé. Např. odkaz na diplomovou práci pod vedením doc. Nakládalové: https://theses.cz/id/qlbt3p/20127313 Strana 8.
  1. Snížení nemocí z povolání o 30 %
  • Nemoci z povolání v oblasti ruky (karpál, epicondilitidy apod.) tvoří cca 50 % ze všech nemocí z povolání, viz szu, strana 18: https://www.szu.cz/uploads/NRNP/aktual_Hlaseni_NzP_2018.pdf V rámci DNJZ je to cca 39 % z celkově hlášených, viz strana 17. V rámci povolání obsluha strojů, montéři je to 28 %, viz strana 50.
  1. Vyšší spokojenost = nižší fluktuace