ERGOSCREENING

Optimalizujte ERGOdesign svého pracoviště dle platné legislativy ČR 

Cíl:

Identifikovat pracovní pozice s nadlimitní lokální, polohovou zátěží a břemeny + orientačně zařadit do kategorie a doporučit zdravotní úpravy ke snížení této nadlimitní zátěže. V rámci fáze analýzy rizik spolupracujeme s MUDr. Lukášem Šoltysem, předsedou České ergonomické společnosti.

Výhoda pro vás:

- ověření zátěže na potenciálně rizikových pozicích + návrhy na úpravu na již změřených rizikových pozicích s kategorií 3.

- nízká cena oproti měření autorizované laboratoře ( standardní měření stojí 15 000 Kč)

- detailní doporučení na snížení zátěže a pomoc s realizací (standardně bývá pouze obecné doporučení)

Obsah:

  • Sběr dat na pracovišti s využitím metodiky PMS ERGO scan + PMS ERA 361.
  • Analýza získaných dat ve spolupráci s MUDr. Šoltys a definice dalšího postupu.
  • Sumarizace do reportu.

Reference

Mgr. Jana Malotová

HR specialist EdHouse s.r.o.

"Spokojenost s Vašimi službami byla veliká. Kolegové oceňovali jak komplexní diagnostiku, tak ergoporadenství pracovního místa, načerpali z nich potřebné znalosti, které převádí do praxe. Po Vašem pobytu u nás jsme se rozhodli také zavést pravidelné cvičení pro zaměstnance."