PROJEKTY NA MÍRU

Tato služba je určena firmám, jejichž záměrem je:

 • řešit zdravotní problémy v oblasti páteře, ramen, či karpálních tunelů u svých zaměstnanců
 • najít ta nejlepší řešení pro podporu zdraví na jejich pracovištích, ať už v rámci zvyšování efektivity práce, snižování absencí, či fluktuace zaměstnanců 
 • stát se podnikem, který efektivně podporuje zdraví u svých zaměstnanců
 • být atraktivní firmou pro své potenciální i stávající zaměstnance i okolí


Cílové skupiny:

 • PRŮMYSL: Automotive, strojírny, dělnické a specializované operátorské profese
 • IT, THP, PROJEKCE, ADMINISTRATIVA: projektanti, výzkumníci, úředníci, diagnostikové, grafici, ITC specialisté, THP pracovníci
 • Viz naše reference

 1. Dokážeme Vám zaanalyzovat rizikové faktory podporující vznik nemocí z povolání a pomoci s realizací zdravotních opatření.  
 2. Dokážeme vám poskytnout proškolené fyzioterapeuty se znalostmi Vašeho pracovního prostředí, kteří budou pravidelně pečovat o přetěžované partie vašich zaměstnanců.
 3. Dokážeme Vám zdiagnostikovat vaše zaměstnance z pohledu potenciálních nemocí z povolání a nastavit konkrétní kroky, jak těmto stavům předcházet.
 4. Dokážeme Vám navrhnout způsoby terapie, které zohledňují potřeby provozu a zároveň stále podporují zdraví.
 5. Dokážeme Vám poskytnout fyzioterapeuty, kteří povedou skupinové cvičební / protahovací programy.
 6. Dokážeme Vám pomoci s vytvořením standartu zdravého způsobu provádění k dané pracovní pozici, tzv. "BEST practice" s ohledem na záda, karpální tunely, entezopatie apod.
 7. Dokážeme vám pravidelně reportovat výsledky práce našich fyzioterapeutů formou, které budete rozumět.
 8. Dokážeme být členy zdravotního týmu zastupující péči o pohybový aparát vašich zaměstnanců.
 9. Dokážeme Vám pomoci s managementem zdravotních aktivit u Vás ve firmě.


Vše připravujem s ohledem na jednoduchost a dlouhodobost výstupů. Naše zdroje jsou zkušenosti z dříve realizovaných projektů, vědeckých studií a vlastních fyzioterapeutických praxí. Součástí výše zmíněného portfólia služeb je také pomoc se zřízením nestátního zdravotnického zařízení v prostorách Vaší společnosti.