S pravidelnou činností na PC bývá často spojen pojem prokrastinace. Je velmi jednoduché jedním dvojklikem opustit rozdělanou práci na PC a začít se věnovat pohodlnější činnosti jako je prohlížení facebooku, youtubu apod. Při pravidelném odkládání práce se však objevuje deprese z neudělané práce a neschopnosti něco dokončit. Petr Ludwig popisuje, že důležitá je tzv. rozhodovací paralýza, která je právě tou chvilkou, kdy probíhá fáze rozhodování. Uvědomujeme si důležitost rozhodování, které zrovna probíhá, a buď se rozhodneme a přejdeme dál, nebo začneme unikat od této povinnosti a začneme vyhledávat činnost, která nám záměrně odvede myšlenky jiným směrem, tedy začneme prokrastinovat (45).

Karel Taschner zmiňuje v článku pro magazín ComputerWorld vznik závislosti na informačních technologiích. Podle něj se u počítačů nejedná o typickou závislost jako např. u alkoholu, drog aj., tedy závislost podmíněnou biologicky, ale o závislost psychickou a sociální. Tato závislost vytlačuje některé stránky lidské psychiky spojené se schopností člověka pohybovat se v lidském světě. Tento svět je nahrazován světem odcizeným, postrádajícím lidské teplo a tradiční mezilidské kontakty (46). Díky tomuto člověk ztrácí své sociální schopnosti jako je empatie, komunikace a další. To se začne projevovat neporozuměním, neschopnosti dosáhnout svých potřeb v týmu. Možný výsledek tohoto strádání je zvýšený individualismus a izolace od světa lidí (47). Tento stav postupné asocializace je však spojen s negativními emočními stavy, což se taktéž projeví do pohybové soustavy a podpoří se tím vznik bolestivých stavů pohybové soustavy. 

Další fenomén, který se při práci často objevuje je potřeba multitaskingu, neboli zvládání více úkolů současně. Tento multitasking je však vysoce náročný a spotřebuje se při něm spousta energie. Tato energie poté chybí a může se stát, že jakmile se sníží stresová hladina, zjistíme, že jsme absolutně vyčerpaní. Toto vyčerpání, stejně jako deprese z prokrastinace se projevuje do držení těla. Vyčerpaný, či depresivní člověk hledá jakékoli úlevové polohy, aby si odpočinul a je pro něj nemyslitelné preferovat napřímený typ sedu. K této věci tedy doporučujeme se multitaskingu a prokrastinaci co nejvíce vyhýbat a bránit se všem podnětům, které tyto fenomény podrporují. Výsledek bude takový, že budete dělat jednu věc pořádně, budete více spokojeni s výsledkem, budete mít více energie a nebudou vás bolet záda. Prokrastinace, jak bývá obecně známo, vychází z perfekcionismu a slabé vůle překonávat nepříjemné věci. Cítíte, že to na vás sedí, uvědomění je první krok ke změně. Držíme palce!