STOJ PŘI PRÁCI NA PC

Lidé, pracující v sedu u počítače, jsou většinu dne v jediné statické pozici, kterou je sed. Nabízí se tak otázka: Má sed nějaké negativní dopady na lidské zdraví? Odpověď je bohužel ano, má.

Dlouhodobé a pravidelné sezení s sebou přináší zdravotní rizika, jako jsou metabolická onemocnění - cukrovka, obezita, onemocnění kardiovaskulárního aparátu (např. vysoký krevní tlak, nedostatečný průtok krve v cévách, nedostatečné prokrvení a otoky dolních končetin), deprese, bolesti zad, krční páteře a kloubů.


Prevence vzniku těchto nežádoucích jevů z dlouhodobého sedu je jednoduchá. Zařadit do svého pracovního dne dostatek pohybových aktivit (viz článek Správný pohybový program pro každého). Další věcí, kterou můžeme udělat, je zkrátit dobu sedu. Mnoho lidí může namítnout, že při své práci musí sedět, jinak nic neudělá. 

Lze vůbec minimalizovat čas strávený na židli a přitom stále pracovat? 

Řešením mohou být výškově nastavitelné stoly, které umožňují pracovat v sedu i ve stoji. Tato pestrost je zásadní k tomu, aby nevznikaly výše zmíněné potíže.

Jaké výhody přináší samotná práce ve stoji? 

Pokud pracujeme na počítači vestoje, častěji se pohybujeme, což vede k vyššímu výdeji energie. Zapojujeme více svalových partií oproti běžnému sedu. Zátěž je rovnoměrněji rozložena a neustále se nepatrně přesouvá změnou držení těla. Lépe se přemýšlí a udržuje koncentrace na pracovní výkon.

Tyto výhody potvrzuje i výzkum, který se uskutečnil na Liverpoolské univerzitě. Ukázalo se, že používání výškově polohovatelných stolů po dobu osmi týdnů má pozitivní efekt na zdraví. U úředníků, kteří se tohoto výzkumu zúčastnili a neměli žádné subjektivní zdravotní problémy, došlo k poklesu hladiny cholesterolu, snížila se bolestivost v oblasti horní hrudní páteře, krční páteře a ramen. Účastníci výzkumu se shodli na tom, že používání polohovatelných stolů je jednoduché, efektivita jejich práce se nezměnila, při práci ve stoji se cítili příjemně a jejich fyzická aktivita se v práci zvýšila.

Z tohoto výzkumu vyplývá, že změny pracovní pozice v rámci pracovní doby přináší pozitivní zdravotní efekt pro pracovníky - snižuje riziko kardiovaskulárních a metabolických onemocnění a pro zaměstnavatele přináší ekonomický benefit, kterým jsou zdraví zaměstnanci! 

Pozor, pouze stoj při práci na PC není zdraví prospěšný. Je potřeba pozice měnit.

Jaké by měl mít polohovatelný stůl pro práci ve stoje parametry? 

  • Výška stolu je individuálně závislá na výšce postavy. 
  • Doporučuje se, aby lokty byly ohnuty do pravého úhlu, nebo lehce víc. 
  • Monitor, stejně jako v sedu, tak i ve stoji je nastaven tak, aby horní okraj obrazovky byl umístěn ve výšce očí a krční páteř byla v přirozené, napřímené, pozici. 
  • Důležitý je prostor pro nohy, který musí umožnit měnit postoj. Pod stůl je vhodné umístit menší schůdek, aby si na něm mohla jedna noha odpočinout, a tím dosáhnout změny postavení v bederní páteři. 
  • Pokud je podlaha příliš tvrdá a studená, doporučuje se použití izolační podložky
  • Dalším zajímavým prvkem je masážní podložka pod nohy, které přes reflexní prvky dokáže tělo příjemně nabudit.

Jste ze sezení unavení? Postavte se k práci a pracujte zdravěji.

Zdroj:

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-2469-8

https://backcentre.com.au/wp-content/uploads/2017/12/businessman-leaning-back-in-his-chair-while-working-on-computer_sizeL-940x628.jpg

https://wiki.43folders.com/index.php/Working_while_standing

https://www.stavitelnestoly.cz/cz