SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU A PRÁCE NA PC

Syndrom karpálního tunelu je nejčastější příčina pracovní neschopnosti v ČR. Jedná se o postižení středového nervu probíhající horní končetinou. Tento nerv umožňuje pohyb a citlivost v oblasti dlaně a prstů. S tím souvisí i příznaky postižení nervu, kdy se objevuje brnění, ztráta citlivosti v oblasti dlaně a prstů, bolestivost prstů, padání předmětů z ruky. Brnění se nejčastěji objevuje v noci, kdy je ruka v klidu avšak bez toho, že by byla zalehnutá. Výjimečně se potíže propagují až do oblasti lokte, či ramene. V případě, že výše zmíněné pociťujete je vhodné se obrátit na svého praktického lékaře, který vás přepošle ke specialistovi. 

Hlavní příčiny vedoucí ke vzniku syndromu se uvádí pohlaví (ženy) a vrozené deformity v oblasti zápěstí. Mezi další důležité faktory se řadí druh zaměstnání. Rizikové je zaměstnání, ve kterém je vykonávána stereotypní jednostranná práce spojená s pevným držením předmětů, či vibracemi. Korelace mezi vznikem syndromu karpálního tunelu a pravidelnou činností na PC je na vědecké (experimentální) půdě nejasná. Studie, které zkoumali korelaci mezi prací na PC a vznikem, či rozvojem syndromu karpálního tunelu, došli k závěru, že při intenzivním využíváním počítače se často objevuje bolest v oblasti horních končetin (zápěstí, předloktí) a krku, nikoli však typické příznaky syndromu karpálního tunelu. V praxi je pak často chybně nahrazen syndrom karpálního tunelu za bolest zápěstí a svalů na horní končetině (Anderson, J., 2014; Giersiepen, K., 2011). Tyto bolestivé stavy horních končetin a šíje se označují spíše jako RSI (repetitive strain injury) z dlouhodobé činnosti na PC. Studie už však dále neřeší, zda dlouhodobé potíže zápěstí typu RSI mohou po čase způsobit Syndrom karpálního tunelu. V praxi totiž lze občas spatřit osoby pracující na PC, kterým tato diagnóza byla potvrzena. Jak ukazují vědecké studie, nebude to nejspíš natolik rozšířené, jak se může na první pohled zdát.

Potíže typu RSI z dlouhodobé činnosti na PC se nejlépe řeší pravidelným kompenzačním cvičením k práci na PC, která kompenzuje statickou funkci svalů, svalové nerovnováhy spojené především se špatným postavením lopatky a hlavy. Díky špatnému postavení lopatky se potíže šíří na periferii končetiny do oblasti zápěstí a prstů, které poté mohou bolet. Typicky lze toto spatřit u grafiků, kteří musí pracovat s myší velice precizně a s dlouho stlačeným tlačítkem na myši. K úpravě stavu je také velmi účinná Ergonomickou úprava pracoviště s cílem přiblížit pracovní místo individuálním potřebám člověka.