Více o nás

Naší průkopnickou misí je způsobit v České republice změnu v postoji firem i zaměstnanců k péči o vlastní i kolektivní zdraví k lepšímu, neboť odborným uzpůsobením pracovních podmínek a motivací ke zdravému individuálnímu chování zaměstnanců, prokazatelně zvyšujeme stabilitu lidských zdrojů ve firmách a snižujeme ekonomické ztráty spojené s absencemi i nemocností. 


Náš přístup je významně koncepční. Využíváme prvky objektivní fyzioterapeutické i fyziologické diagnostiky a stanovování dlouhodobých cílů s ohledem na výrobní / vývojové / provozní procesy našich klientů.

Díky tomu přinášíme systémové řešení, které zabezpečí dlouhodobost a stabilitu personálních zdrojů.

Nabízíme:

        · zcela jiný koncept skupinové i individuální fyzioterapie ve firmách, než je nyní na trhu běžný,

         · zcela jiný druh motivace ke zdravému chování ve firmách, než je na trhu běžný,

         · zcela jiné typy ergonomického poradenství, než jaké poskytují ergonomičtí inženýři.

Jelikož podle sociologických studií je právě 3% hraniční počet potřebný ke změně návyků společnosti jako celku k lepšímu, plánujeme v budoucnu provádět zdravotně preventivní aktivity na pracovištích pro minimálně 3% produktivní populace ČR, což je 189.884,07 osob/rok. 
Přidejte se k nám a společně měňme české návyky v péči o vlastní zdraví k lepšímu. 

Společnost ZdravýPodnik, s.r.o. je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Tato registrace nás opravňuje k poskytování zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní a rehabilitační.

Klíčové atributy naší práce jsou:

Profesionalita


Flexibilita


Měřitelnost výsledků


Nadšení pro věc


Námi poskytované služby jsou souborem ověřených postupů určených k tomu, aby se zdraví zaměstnanců opravdu zlepšovalo. Součástí všech našich služeb je vždy diagnostika s konkrétními  měřitelnými popř.  kvalitativně interpretovatelnými výstupy. 

Začátky

Myšlenky na implementaci odborného konceptu podpory zdraví na pracoviště v České republice neseme již od roku 2007, kdy jsme se v knize The Economics of The Worksite Health Promotion dočetli, že jeden dolar investovaný do odborně prováděné podpory zdraví na pracovišti šetří firmám v USA průměrně až pět dolarů.

Pavel Mráz, manažer životního stylu se zálibou v matematice, a Tomáš Mixa, fyzioterapeut se zálibou v péči o pohybový aparát, se proto rozhodli spojit síly a umožnit české společnosti využít spojení podpory zdraví a firemního růstu v podobě služby podpora zdraví na pracovišti.

Společnost vznikla v roce 2013 a v dubnu 2014 jsme společně zahájili první pilotní projekt ve společnosti DC Concept, a.s., následovaný druhým pilotním projektem ve společnosti OLC Systems, s.r.o. Po roce a půl práce jsme si uvědomili sílu svého know-how a obrovský dopad této činnosti a rozhodli se jej uvést na trh.

Dnes již je mezi klienty několik desítek firem, za což jsme opravdu rádi, neboť to dokazuje smysluplnost naší práce. 

Úkolem společnosti ZdravýPodnik, s.r.o. je pomáhat firmám zvládat zdravotní nároky civilizačního rozmachu, proto prostřednictvím kvalifikované péče vytváříme ve firmách zdravé pracovní prostředí a přesvědčujeme je i jejich zaměstnance k přijetí zodpovědnosti za své zdraví.

Dalekosáhlé důsledky této činnosti si neustále uvědomujeme, což nám pomáhá myšlenku podpory zdraví na pracovišti rozvíjet a posouvat dopředu.