Workshop "pracujte zdravě!

Nastartujte svůj tým ke zdravějším pracovním výkonům

Účelem tohoto workshopu je především motivace samotných zaměstnanců k péči o své zdraví. K tomuto poměrně nelehkému cíli využíváme poznatků ze studia Managementu volného životního stylu, který je na toto téma zaměřen a dále zkušenosti z praxe. Vše je předáváno interaktivní a zábavnou formou. Jakmile se podaří splnit tato první část, namotivování zaměstnanců k péči o své zdraví, předkládáme sadu jednoduchých nástrojů k péči o své zdraví. Tyto nástroje jsou v různých pracovních odvětvích různé. Např. v odvětví pravidelné práce na PC předáváme účastníkům vybrané prvky Ergonomie a sadu uvoňujících a kompenzačních pohybů ke snížení nepříjemných tělesných pocitů z práce na PC. Součástí workshopu je praktická ukázka ideálního nastavení pracovního místa, naučení se serie uvolňovacích a serie kompenzačních cviků a předání písemných podkladů pro možnost opakování v praxi.